ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ТА ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ДНЗ

  Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ДНЗ протягом календарного року (за умови наявності місць) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру.

Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник знайомить батьків або осіб, що їх замінюють, із документами, що регламентують його діяльність.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані:

 • вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 15 числа поточного місяця;
 • приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил, повідомляти вихователя про самопочуття дитини вдома;
 • дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно, відповідно режиму дня ДНЗ;
 • віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов'язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам, якщо привели дитину в період, коли вихователь і інші діти у залі на ранкові гімнастиці, то дочекайтеся, повернення дітей групи з ранкової гімнастики й передайте дитину вихователю - неприпустимо залишати дитину саму в приймальній кімнаті групи; Неприпустимо відправляти дитину в ДНЗ (з ДНЗ) саму, без супроводу дорослого;
 • звернутися до лікаря за консультацією або медичною допомогою, якщо під час ранкового прийому в ДНЗ у дитини виявлено ознаки хвороби.
 • своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
 • у разі відсутності дитини більше 2-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу;
 • у разі тимчасової відсутності дитини сповіщати, як дитина буде відвідувати навчальний заклад після 20 числа поточного місяця.

Батьки мають право:

- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;

- відвідувати відкриті заняття та інші навчально-виховні заходи;

- заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу;

Вихователь не має права віддавати дітей з ДНЗ:

- неповнолітнім дітям,

- батькам у нетверезому стані.