Вихователь-методист

 Методичну роботу в ДНЗ№11 «Барвінок» здійснює вихователь-методист Вовнюк Лариса Анатоліївна.

Методична служба надає кваліфіковані освітні послуги, серед яких:

 • індивідуальне та групове консультування вихователів;
 • надання пакета ефективних технологій навчання та виховання;
 • надання інструментарію для проведення моніторингу;
 • здійснення моніторингових досліджень;
 • робота з молодими спеціалістами;
 • наставництво тощо.

Вивчення і аналіз проблем практичної освіти

Головні функції методичної служби ДНЗ №11 «Барвінок»

Впровадження інновацій


Координація діяльності роботою з міського методичного кабінету, обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти

Визначення професійного рівня педагогів і творчих здібностей дітей

Науково-методичне інформування


Участь в атестації педагогів

Масові заходи з педагогами і дітьми

Консультування

Стажування молодих спеціалістів


При організації роботи в дошкільному закладі в 2013-2014 навчальному році методична служба зосереджує увагу педагогів на виконанні таких ключових завдань:

 • максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
 • охорона життя і збереження здоров'я дітей раннього і дошкільного віку, актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

Відповідно до пріоритетних напрямків діяльності дошкільних закладів на 2013-2014 навчальний рік, а також за результатами аналізу освітньої та методичної роботи за минулий рік, методична служба ДНЗ №11 ставить такі завдання навчально-виховної роботи:

 • Ефективно впроваджувати у практику Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» і програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

2. Сприяти усвідомленню дошкільниками цінності власного здоров'я та життя шляхом цілеспрямованої навчально-виховної роботи.

3. Розвивати творчі здібності дітей засобами театрального мистецтва.

4. Формувати предметно-практичну компетентність дітей в процесі трудової діяльності.

Методичний кабінет ДНЗ№11 «Барвінок» - творча майстерня, де вихователь може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми. Він проводить методичне інформування членів педагогічного колективу, впровадження досягнень педагогічного досвіду, забезпечення практичної реалізації інноваційних технологій.

Пріоритетними напрямами роботи методичного кабінету дошкільного закладу є:

 • гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно орієнтованої моделі виховання і навчання;
 • впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх і психологічних технологій, що сприяють розвитку пізнавальних здібностей малюків в ігровій освітній, зображувальній, художньо-мовленнєвій діяльності;
 • охорона життя та здоров'я дітей, удосконалення форм, змісту і методів фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • орієнтування на становлення життєвої компетентності відповідно до віку дитини;
 • забезпечення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

З метою активізації педагогічної діяльності в закладі практикуються групові (творча група, консультації, методичні об'єднання), індивідуальні (самоосвіта, анкетування, творчі звіти, атестація, наставництво, консультування) та масові (конкурси, колективні перегляди, консультації, педагогічні читання, семінари-практикуми, психологічні практикуми, творча лабораторія, фестиваль педагогічної творчості тощо) форми роботи з педагогічним колективом.

Методичний кабінет проводить також значну роботу зі створення навчально-методичних розробок, навчально-наочних посібників. У дошкільному закладі створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів навчально-виховної роботи з дітьми та з методичних тем, над якими поглиблено працюють педагоги закладу.